Horen, voelen en zien………

Ieder mens wordt geboren met een activiteit in de rechter hersenhelft. Hierin zitten zaken die je nodig hebt om praktisch bezig te kunnen zijn. Dit zijn basiselementen zoals emotie, gevoel, verbeelding, kleurherkenning, ritme en muziek, overzicht en ruimtelijk inzicht. Tot ons 10e jaar vindt er een ontwikkeling plaats waarbij langzaam ook de linker hersenhelft wordt betrokken. Hierin vindt de logica plaats, zoals cijfers, letters, woorden, details, volgordes en analyses. Ieder mens maakt gebruik van beide hersenhelften, maar er ontstaat wel een voorkeursstijl. Heb je hoofdzakelijk een linksgeoriënteerde leerstijl dan ben je auditief- digitaal ingesteld (horen en denken). Heb je hoofdzakelijk een  rechtsgeoriënteerde leerstijl dan ben je visueel- kinesthetisch ingesteld (beelden en gevoel).