Een verwijzing van de huisarts is alleen bij een vergoed traject nodig, u kunt telefonisch of per mail altijd contact met praktijk “de Keyser” opnemen. De eerste kennismaking is meestal telefonisch of per mail. Indien nodig vraag ik u een intake formulier in te vullen. Hierna volgt een intake gesprek met u als ouders of verzorgers. De intake is bedoeld om de hulpvraag helder te krijgen en een inschatting te maken van het aantal sessies die nodig zijn. Vervolgens bied ik u een traject aan voor een bepaalde periode met een betalingsvoorstel. Hier is alles inbegrepen zoals telefonisch contact, intake gesprek, de sessies en de evaluaties met de ouders. Mocht u na het ontvangen van het voorstel besluiten niet met praktijk “de Keyser” verder te gaan, dan vraag ik voor het intake gesprek een passende vergoeding. Behalve in mijn praktijkruimte kan de coaching ook op school plaats vinden. Uiteraard na
overleg met de school en als er een geschikte ruimte aanwezig is. Aangezien het kind bij het coachen via de kernvisiemethode (voor beelddenkers) de hulp van de ouders nodig heeft om zich de methodiek eigen te maken wordt uw aanwezigheid tijdens de sessies op prijs gesteld.

Young girl blowing bubbles