Inleiding

Voor de één is leren makkelijk, maar een ander moet er meer moeite voor doen. Deze training is bedoeld om de achterliggende belemmeringen bij het leren op te sporen, zoals:

 • Ontdekken van verschillende leerstijlen en persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen bepalen;
 • Leren omgaan met faalangst en inzicht in motivatiestrategieën;
 • Wat is concentreren en zicht krijgen op een betere concentratie;
 • Ontdekken en eigen maken van eigen leermogelijkheden;
 • Leren plannen, organiseren en, tijd indelen en het gebruiken van je geheugen.

Leren is complex

Als kinderen jong zijn lijkt het leren bij de meesten vanzelf te gaan, ze worden motorisch steeds vaardiger en  ook de taal maakt een ontwikkeling door, wel doet ieder kind doet dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Als kinderen naar school gaan lijkt het bij sommigen het niet meer vanzelf te gaan, ze kunnen niet meer voldoen aan de eisen die gesteld worden en ondanks alle extra inzet op school lukt het toch niet goed genoeg om het kind weer op het ‘goede spoor te zetten’. Hoe ouder het kind wordt hoe meer zelfstandigheid er van het kind verwacht wordt bij het leren. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat kennis alleen opgenomen kan worden als het kind goed in zijn vel steekt en vrij is van leerblokkades en belemmeringen. Vaak zijn kinderen, ouders en leerkrachten zich niet bewust waardoor het kind tijdens het leren belemmerd wordt.

Tijdens de training gaan we op zoek naar wat wel goed gaat, welke goede eigenschappen van het kind kunnen helpen om het leren te verbeteren. Doordat de training in kleine groepjes gegeven wordt kunnen kinderen elkaar stimuleren en motiveren. De training heeft een coachende aanpak. Niet de methode maar het kind is leidend.

Voor wie?

De training is zeer geschikt voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs vanaf groep 7/8, voor brugklassers als brugklastraining maar ook voor kinderen in andere jaren van het voortgezet onderwijs die vastlopen in het leren.

Inhoud van de training

Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en concentreren spelen iedere bijeenkomst een belangrijke rol. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema.

Centraal staat de  hulpvraag van ieder kind die helder en concreet is. Wat wil het kind bijleren om beter te kunnen functioneren en zich beter te voelen. In de training komt dit steeds terug en hier wordt op een oplossingsgerichte coachende manier aan gewerkt. Niet het probleem staat centraal, maar de kinderen werken naar een eigen oplossing toe, passend bij het onderwijs dat ze volgen.

Praktische informatie

 • De training wordt in groepjes van 2 tot 6 kinderen gegeven
 • Individuele training is mogelijk;
 • De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur;
 • De training kan ook op school aan groepjes kinderen aangeboden worden.

Data training in overleg

* In overleg kunnen de data gewijzigd worden i.v.m. individuele trajecten.

 

Tarieven

 • Groepstraining (op de geplande data): € 182,50 voor een groep vanaf 3 personen, voor 1 of 2 personen € 215. Prijzen zijn incl. BTW en werkboek;
 • Individuele training op een ander tijdstip dan volgens planning € 375 incl. BTW en werkboek;
 • voor school prijs op aanvraag.

* De groepstraining wordt vooraf gefactureerd, individuele coaching en intake maandelijks achteraf.

* De inschrijving van de groepstraining definitief na betaling.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor de training “Ik leer leren”


Gecertificeerd Ik leer leren trainer

Ik Leer Leren: handvatten voor makkelijker en efficiënter leren (teaadema.nl)

Testimonial ‘Ik leer leren’

“Ik kwam bij deze cursus terecht omdat ik wat wilde doen aan mijn plannen en de manier waarop ik leer. Ik heb van jou verschillende handvatten gekregen om dit te verbeteren, die ik nu nog gebruik. Mijn SE week is niet supergoed maar ook niet heel slecht gegaan. Ik zat al een beetje krap qua tijd daarom noemde we dit een soort testje. Ik hoop dat de volgende SE week wat beter gaat en dat ik me nu op tijd voor kan bereiden met de nieuwe methoden van het leren. Ik kijk positief terug op de cursus en hoop dat ik er mijn hele schoolcarrière nog profijt van heb.”

Lieke (15 jaar)