Bewegend leren is leuk leren.

Bewegend leren heeft een positief effect op de leerprestaties, bovendien vinden de meeste kinderen het leuk om tijdens het leren te bewegen. Als kinderen bewegen kunnen ze zich ook beter concentreren op opdrachten die daarna komen. Tijdens het bewegen komt adrenaline vrij dat zorgt ervoor dat kinderen lesstof beter op kunnen nemen.Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt bovendien dat actieve kinderen al na 2 jaar een leerwinst van 5 maanden boeken voor zowel rekenen als spelling.

Leren doe je met al je zintuigen. Een goede coördinatie van ogen, oren en handen is nodig bij vaardigheden als lezen en schrijven van letters en getallen. Belangrijk bij het rekenen is de ruimtelijke oriëntatie, door spel en bewegen wordt de ruimtelijke oriëntatie ontwikkeld, maar ook de motoriek en taalvaardigheid.

Dit gegeven is leidend in de Rekenbootcamp en de Spellingbootcamp. Door gebruik te maken van kleur, vorm en beelden, maar vooral veel beweging en spel worden beide hersenhelften geactiveerd. Zo worden rekensommen, tafels en woorden beter geautomatiseerd en opgeslagen in het lange termijngeheugen. Alle bewegingsvormen kunnen aan de orde komen, zoals springen, hinkelen, gooien etc.

Trainers logo Reken Bootcamplogo Spelling Bootcamp