Werkwijze

De Kernvisie methode is geschikt voor alle leeftijden (ook volwassenen) en wordt aan de leeftijd van het kind aangepast. Vaak wordt het op de basisschool al duidelijk dat het kind ‘leerproblemen’ heeft, maar soms wordt dit op het voortgezet onderwijs (o.a. door het leren van talen) ontdekt. Er wordt zowel aandacht aan het didactische kant (de lesstof) als aan de sociaal emotionele kant (belemmerende overtuigingen, faalangst, concentratie etc.) aandacht besteed.

Het traject begint met een intake van een half uur. Als we concluderen dat er resultaat te behalen valt dan gaan we meteen door met de eerste sessie. In de eerste sessie wordt de techniek aangeleerd en kan het kind de techniek zelf toepassen. Het kind kan hierna op school zelf ontdekken dat het nu wel lukt. Dit heeft een positief effect op de motivatie van het kind .In de volgende sessies worden er nieuwe elementen aangereikt.

Tussen de sessies zitten steeds 3 weken waarin het kind met hulp van de ouders het geleerde kan oefenen en eigen kan maken. Het is dan ook fijn als één van de ouders bij de sessies aanwezig kan zijn. Na gemiddeld 10 à 13 sessies kan het kind de techniek zelf toepassen