3 vragen voor Daniëlle de Wilde

1. In welke hoedanigheid werk je met de Kernvisie methode en wat is voor jou de reden om juist de Kernvisie methode toe te passen?

Ik werk als coach met de Kernvisie methode. Toen ik nog als leerkracht in het basisonderwijs werkte zag ik zeer regelmatig kinderen worstelen met het automatiseren van het rekenen en spelling, moeite houden met lezen, waardoor het plezier in leren zienderogen afnam bij ze. De zin ‘Het zit er wel in maar het komt er niet uit’ , herken ik dan ook heel goed. Ik heb mij vaak afgevraagd wat hier toch aangedaan kon worden. Er werd veel tijd in deze kinderen gestoken, maar over het algemeen waren de resultaten maar matig. Ook zag ik kinderen naar dyslexie trainingen gaan, week in week uit. Vaak kregen ze allerlei hulpmiddelen zoals tafelkaarten en dan dacht ik is dit de oplossing dan voor de langere termijn? Wel had ik het gevoel dat we in het onderwijs veel te veel aan het uitleggen waren en zag dan dat niet alle kinderen betrokken waren bij de les. Ik vond toen al dat deze kinderen meer moesten zien wat er gebeurde en vulde dat op mijn eigen wijze in. Ik had steeds het gevoel dit moet anders op te lossen zijn.

Later kwam ik er achter dat de leerstijl van deze kinderen wel degelijk anders was en wat er dan precies anders was. Ik ben toen gaan zoeken naar de voor mij meest complete methode en vond die in de Kernvisie methode. Juist omdat er ook aan het sociaal emotionele welzijn gewerkt wordt.

Zo kreeg ik een meisje van 16 jaar in mijn praktijk met de diagnose ADD en veel moeite met spelling, al vanaf de basisschool. In 4 sessies zag ik dat het meisje de spelling snapte, haar resultaten omhoog gingen en haar zelfvertrouwen groeide, zelfs de docent Nederlands vroeg zich af wat er toch met haar gebeurd was. Maar ook de jongen in groep 5 die ik op de meest kunstige manieren zag rekenen, maar waar geen structuur in zat en hij daardoor onnodig fouten begon te maken. Werkelijk verbaasd was hij dat hij in korte tijd het alfabet nu ook kende en zich daardoor al minder het buitenbeentje in de klas voelde, maar nu ook eindelijk in korte tijd de tafels goed kende, dat geeft niet alleen de kinderen zelfvertrouwen in het leren maar ook mij het vertrouwen dat deze manier echt werkt.

2. De Kernvisie methode gaat uit van 4 leerstijlen (visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal). Wat is jouw voorkeursysteem en hoe zet je die in voor je cliënten/leerlingen?

Mijn voorkeurssysteem is vooral kinesthetisch. Ik herken dit bij kinderen door de belemmeringen die zij vaak zeggen te hebben in hun hoofd en het ‘wegdwalen van hun gedachten’. Ik weet dat ik zelf ook vaak wegdroomde als kind bij alles wat de leerkracht vertelde. Hele verhalen maakte ik in mijn hoofd, maar van de leerstof pikte ik weinig op. Ik snap dan ook wat er met kinderen gebeurt en hoe ze in hun hoofd (onbewust) belemmeringen kunnen ervaren. Ook als ze last zeggen te hebben van drukte om hen heen of harde geluiden herken en begrijp ik dat. Ik vind het dan ook belangrijk dat hun hoofd vrij is van allerlei belemmeringen en werk daar graag met hen aan, wel in samenspraak met het kind.

3. Wat is jouw passie? Waar doe je het voor?

Mijn passie is om de kinderen te laten ontdekken dat wat ze altijd gedacht hebben het ‘niet te kunnen’ en ‘het toch nooit te leren’ niet waar is, maar dat zij een andere stijl van leren hebben. En als ik dan merk dat het leren van kinderen met sprongen vooruit gaat en zij vooral meer zelfvertrouwen krijgen en zij zich niet meer dat ‘buitenbeentje’ voelen, dan word ik blij.

 

kernvisiecoachbadge