Het belang van voorlezen

Er wordt vaak gesproken over het belang van voorlezen, maar waarom is dit zo goed en wanneer kan je ermee beginnen.

Je kan met kinderen al heel vroeg beginnen om voor te lezen. Uit onderzoek blijkt dat als een kind vóórdat het 8 maanden oud is wordt voorgelezen het hoog scoort op taal en met 15 maanden blijkt een positief effect op de woordenschat. Welke boekjes zijn dan geschikt? Er zijn voor jonge kinderen allerlei voelboekjes, knisperboekjes, kartonboekjes met felle kleuren. Deze boekjes zijn heel geschikt om samen met het kind te bekijken en over te vertellen en woorden te benoemen, hiermee leg je een hele goede basis bij het kind. Maar ook liedjes, aftelrijmpjes en kriebelversjes zijn een goede aanloop naar het voorlezen. Als het kind ouder wordt krijgt het steeds meer belangstelling voor een aan de leeftijd aangepast boek. Het is niet erg als een boek meerdere keren wordt voorgelezen, herhaling is heel belangrijk voor de woordenschatontwikkeling en vaak vinden kinderen het ook leuk. Als een kind naar de basisschool gaat kent het al zo’n 3000 woorden.

Voorlezen geeft het kind een voorsprong in lees- en leervaardigheden. Kinderen van 4 en 5 jaar die 3 tot 5 keer per week worden voorgelezen hebben een half jaar voorsprong, kinderen die iedere dag worden voorgelezen hebben 1 jaar voorsprong op kinderen die minder vaak of nooit worden voorgelezen. Het geeft de kinderen dus een goede start in het leven.

Door voor te lezen krijgt het kind ook een beter inzicht in de structuur van de taal. Het kind leert dat geschreven taal anders is dan gesproken taal, het kind leert complexere zinnen te maken en het raakt sneller gewend aan de grammatica van de taal. Het kind krijgt inzicht in een goede zinsbouw en in de volgorde van woorden. Voorlezen bevordert ook de concentratie. Kinderen raken ook vertrouwd met verhaalsoorten en verhaalpatronen. Het  kind leert hoe het ook met gevoel een verhaal kan lezen. Als een kind op jonge leeftijd al wordt voorgelezen heeft dat een positief effect op het zelfvertrouwen om zelf te leren lezen. Voorlezen stimuleert de verbeeldingskracht. Ze krijgen een beeld van de wereld die het nog niet kan zien en zo traint het hun inbeelding- en inlevingsvermogen.

Voorlezen heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van het brein. Het samen lezen zorgt voor een toename van dopamine in de hersenen. Dopamine zorgt niet alleen voor een prettiger gevoel, maar het helpt ook om beter te leren en het maakt het kind aandachtiger voor wat het hoort en ziet, tevens bevordert het de nieuwsgierigheid.

Voorlezen verdiept de band tussen ouder en kind en geeft ook structuur. Als  op een vaste tijd wordt voorgelezen, bijv. voordat het naar bed gaat is dat een teken dat het tijd is om naar bed te gaan. Doordat de kinderen naar het voorlezen uitkijken gaan ze ook makkelijker naar bed.

Als ouders zelf ook veel lezen en voorlezen is er een grotere kans dat het kind op latere leeftijd ook meer gaat lezen. Ze leren zo dat lezen leuk is. Lezen vermindert stress en verbetert sociale vaardigheden.

Als dyslectische en zwakke lezers worden voorgelezen heeft dat een positief effect op hun leesmotivatie, ze raken enthousiast voor lezen. Bovendien is er bij het voorlezen geen verschil in leesniveau.