Coaching en muziek

Uit onderzoek blijkt dat muziek een positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Door het maken van muziek gaan de twee verschillende hersenhelften beter samenwerken.  Door het zelf maken van muziek ontstaan er verbindingen tussen de motorische en zintuiglijke gebieden van de hersenen. Om een instrument te kunnen spelen heb je een goed gehoor nodig, een goede motoriek en je moet noten kunnen lezen. Zingen en musiceren stimuleren de ontwikkeling van het luisteren, het lezen en de emotionele intelligentie. Muziek spelen en muziek maken zorgt voor ontspanning, plezier en creativiteit.

Hoewel kinderen veel leren van muziek maken heeft het luisteren naar muziek ook een positief effect op kinderen. Door te luisteren naar bepaalde muziek kunnen kinderen soms makkelijker over bepaalde emoties praten. Dit kan in de coaching goed gebruikt worden.

We zien dat kinderen muziek anders gaan beleven als ze ouder worden. Peuters en kleuters zingen graag liedjes en dansen hier in een groep ook graag op. Als ze ouder worden zingen ze op de basisschool nog wel, maar dat wordt al minder. Vooral meisjes zijn dan erg geïnteresseerd in het dansen op muziek. In de puberteit speelt  het luisteren naar muziek een grote rol. Ze zijn in deze periode vaak erg bezig met muziek. Het hebben van een voorkeur voor bepaalde muziek helpt hen weer bij de vorming van hun identiteit en het aansluiten bij een bepaalde groep. Ze gebruiken muziek ook vaak om uiting te geven aan hun emoties, harde muziek bij boosheid of ontlading (bijv. na een zware dag op school of na een ruzie), bij rustige muziek kunnen ze hun verdriet vaak beter uiten, vrolijke muziek kan een oppepper geven. Iedereen ervaart muziek op zijn eigen manier en interpreteert muziek  met een ander gevoel. Muziek zegt iets over onszelf.

Tijdens het coachen brengen we met behulp van de taal de kinderen in contact met het gevoel. Als we hier muziek bij gebruiken gebeurt dit rechtstreeks, muziek ontwikkelt het bewustzijn voor emoties. Sommige kinderen kunnen moeilijk over hun emoties praten, maar kunnen hier wel uiting aan geven door naar bepaalde muziek te luisteren of het te spelen op instrumenten (bijv. een trom). Ook het klappen van ritmes en het gebruik van de stem kunnen de kinderen behulpzaam zijn tijdens de coaching, hier kunnen ook weer emoties zoals blij zijn, angst hebben, bang zijn, vrolijk zijn tot uiting komen. Het levert  de mogelijkheid om er met het kind over te praten, wat voelde je, wat dacht je etc. Kinderen kunnen losser en opener worden door muziek, het kan ze zelfvertrouwen geven, het maakt niet uit hoe je het doet, alles is goed. Door het gebruik van muziek en de eigen stem/klank kunnen ook eventuele weerstanden bij kinderen tot uiting komen. Ook door het schrijven van een lied of rap kunnen kinderen  hun emoties  verwerken of erover gaan praten.  Door de expressie van de muziek op welke manier dan ook tijdens de coaching kunnen allerlei  belemmerende overtuigingen en gedachten naar boven komen waar de coach en het kind dan weer mee aan de slag kunnen gaan. Maar ook door het bewegen of dansen op muziek kunnen kinderen hun gevoel verwoorden.